Comunicate

Consultarea preliminară a factorilor interesați

În vederea elaborării studiilor pentru proiectul noului Cod Silvic, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a stabilit prin caietul de sarcini o consultare preliminară a factorilor interesați. Aceasta se va derula prin intermediul unui chestionar cu întrebări referitoare la structura și conținutul Codului Silvic actual și viitor, care va fi distribuit unei liste de participanți.

Iată câteva elemente importante care trebuie avute în vedere cu privire la consultarea preliminară:

  • Această consultare precede elaborarea proiectului noului Cod Silvic, deci opiniile formulate vor fi analizate și luate în considerare de către experții care formează echipa de proiect.
  • Va exista și o consultare privind rezultatele proiectului noului Cod Silvic după realizarea primei versiuni și va exista la acel moment posibilitatea formulării de opinii și sugestii.
  • Completarea chestionarului are un termen destul de scurt, respectiv 25 martie 2023. Această constrângere derivă din durata mică a întregului proiect, ceea ce pune presiune pe toate activitățile derulate.
  • Pentru că proiectul noului Cod Silvic este unul de natură tehnică, echipa de proiect fiind formată din experți silvici, întrebările adresate prin chestionar necesită o cunoaștere rezonabilă a cadrului legislativ actual și a termenilor profesionali din domeniul silvic. Contribuțiile participanților care nu îndeplinesc aceste condiții minimale au șanse mai scăzute de a fi luate în considerare de către echipa de proiect.
  • Toate opiniile exprimate vor fi anonimizate din punct de vedere al numelui participantului și apoi vor fi făcute publice pe acest website. Participanții vor avea posibilitatea de a opta pentru ca numele lor să apară explicit în dreptul opiniilor exprimate.

Toți factorii interesați care au participat la proiectul de opțiuni pentru strategia forestieră a României vor fi automat înscriși la consultarea preliminară, considerându-se că un interes deja exprimat pentru cadrul legislativ din domeniul silvic. Participarea lor rămâne, desigur, la latitudinea fiecăruia dintre aceștia.

Persoanele fizice sau instituțiile care doresc să participe la consultarea preliminară pot să se înscrie prin acest formular.