Comunicate

Lansare proiect

Rolul celor trei parteneri este de a propune un proiect de Cod silvic care să ia în considerare:

  • contribuțiile relevante ale factorilor interesați;
  • cele mai bune practici în ceea ce privește organizarea, structurarea și conținutul cadrului legislativ sectorial de la nivel european și internațional;
  • liniile directoare ale SNP30 și ale altor documente programatice din domeniu și din domenii conexe, asumate de către Guvernul României (ex: PNRR) sau a căror asumare este recomandată în baza cadrului normativ național și internațional;
  • particularitățile modului de gospodărire al pădurilor României.

Precizăm că elaborarea, promovarea și adoptarea CODULUI SILVIC se află în responsabilitatea și atribuțiile autorităților și forurilor legislative ale statului român. Asocierea dintre cele trei instituții are rolul de a furniza autorității un proiect cu caracter TEHNIC, asigurând TRANSPARENȚA și ECHILIBRUL la care se așteaptă factorii interesați. Proiectul de Cod silvic va fi pus la dispoziția autorității centrale pentru silvicultură, care va beneficia de o bază de expertiză tehnică și legislativă solidă pentru demersurile pe care intenționează să le întreprindă.

Obiectivele contractului constau în:

  1. Evaluarea legislației intrate în vigoare după anul 2020, sub aspectul efectelor asupra modului de gospodărire a pădurilor și al îndeplinirii cerințelor prevăzute în Programul Național de Redresare și Reziliență; 
  2. Analiza reglementărilor internaționale similare codului silvic ce urmează  să fie  elaborat;
  3. Consultarea factorilor interesați în ceea ce privește prevederile noului Cod silvic și modelul de structurare a legislației subsecvente; 
  4. Elaborarea proiectului noului Cod silvic (NCS) și acordarea sprijinului Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor în vederea finalizării și înaintării spre adoptare a acestuia; 
  5. Elaborarea modelului de structurare a legislației silvice subsecvente, cu precizarea succintă a conținutului fiecărui act normativ inclus, și de recomandări pentru Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Astfel, pentru elaborarea studiilor, cei trei membri ai asocierii au mobilizat 46 de experți. Lista completă a acestora, precum și alte informații despre acest proiect sunt disponibile pe acest website.