Context

Context

Programul Național de Redresare și Reziliență

Potrivit Anexei nr. I din Capitolul C2 «Păduri și protecția biodiversității – Modalități și calendar de monitorizare – sprijin financiar nerambursabil» din Programul Național de Redresare și Reziliență, punctul 24 «Reforma 1. Reforma sistemului de management și a celui privind guvernanța în domeniul forestier prin elaborarea unei noi Strategii forestiere naționale și a legislației ulterioare», Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor are obligația de modificare și completare a legislației actuale în domeniul forestier și aprobarea acesteia. Termenul stabilit pentru intrarea în vigoare a acestor acte normative este 30 iunie 2023.

Cerințele stabilite în cadrul Capitolului C2 «Păduri și protecția biodiversității cu privire la cadrul legislativ» sunt prezentate în continuare:

Intrarea în vigoare a următoarelor acte normative, menite să raționalizeze cadrul juridic, să combată exploatarea forestieră ilegală și să îmbunătățească gestionarea pădurilor:

 1. noul Cod Silvic, care stabilește modificările aduse sistemului de sancțiuni penale;
 2. Ordonanța de urgență nr. 85/2006 privind stabilirea modalităților de evaluare a pagubelor produse vegetației forestiere din păduri și din afara acestora;
 3. Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice care stabilește metodele de calcul al prejudiciului de mediu și financiar cauzat de exploatarea forestieră ilegală și de alte infracțiuni silvice
 4. alte hotărâri ale guvernului privind combaterea exploatării forestiere ilegale și îmbunătățirea gestionării pădurilor: modificările aduse Hotărârii Guvernului nr. 743/2015, Hotărârii Guvernului nr. 1076/2009, Hotărârii Guvernului nr. 229/2009, Hotărârii Guvernului nr. 497/2020.

Strategia Națională pentru Păduri 2030

În perioada iulie 2020 – august 2022 s-a desfășurat procesul de elaborare a Strategiei Naționale pentru Păduri 2030 (SNP30), un proces obiectiv, transparent, participativ și fundamentat pe experiența specialiștilor din sectorul forestier și nu numai. Procesul, desfășurat sub egida AC, a presupus parcurgerea mai multor etape:

 1. Consultarea publică a factorilor interesați (rezultatele procesului de consultare pot fi consultate aici),
 2. Identificarea oportunităților și provocărilor determinate de transpunerea în sectorul silvic din România a prevederilor strategiei forestiere a UE (rezultatele acestui demers pot fi urmărite aici);
 3. Dezbateri între experți pe tematici definite de direcțiile strategice de acțiune în cadrul strategiei naționale pentru păduri care nu au întrunit un consens larg în procesul de consultare a factorilor interesați,
 4. Dezbateri publice.

Procesul s-a încheiat cu adoptarea SNP30 prin Hotărârea de Guvern nr. 1227/05 octombrie 2022.

SNP30 cuprinde numeroase obiective de rezultat care privesc reformarea cadrului legislativ, programate a fi atinse în perioada 2023-2026 (anexa 3 a SNP30, secțiunea 1):

 • Obiectiv 1.4. Cadru legal și de finanțare care să susțină investițiile publice și private pentru dezvoltarea infrastructurii forestiere necesare valorificării superioare a masei lemnoase, implementat până în 2025
 • Obiectiv 1.5. Cadru legal și de finanțare care să susțină valorificarea superioară a lemnului în produse de folosință îndelungată și utilizarea în cascadă a lemnului, implementat până în 2026
 • Obiectiv 2.1. Cadru legislativ actualizat, care să permită raportarea masei lemnoase recoltate la nivelul platformei primare, considerată prima introducere pe piață, implementat până în 2025
 • Obiectiv 3.3. Cadru de reglementare care să recunoască comunitățile locale dependente de pădure și să reglementeze accesul acestora la resursele forestiere, implementat începând din 2025
 • Obiectiv 3.4. Cadru de reglementare pentru instituționalizarea sistemelor de gestionare agrosilvice, implementat începând din 2025
 • Obiectiv 3.6. Activitățile economice bazate pe folosirea produselor nelemnoase la nivelul comunităților locale sunt susținute prin reglementări specifice, implementate începând din 2025.
 • Obiectiv 5.1. Cadru legislativ care să permită integrarea echitabilă a conservării biodiversității în managementul forestier, actualizat până în 2024
 • Obiectiv 8.2. Cadru legislativ care să permită instituirea unor sisteme de plată pentru SE diferențiate în funcție de furnizori și beneficiari, actualizat până în 2024
 • Obiectiv 9.2. Cadru legislativ pentru definirea condițiilor de constituire și funcționare a Registrului Forestier Național (RFN) în vigoare începând din 2024
 • Obiectiv 11.2. Cadru legislativ reformat, care să permită stabilirea unui nivel minim de obligații privitoare la gestionarea pădurii și introducerea obligațiilor de rezultat în cadrul de reglementare tehnic, în vigoare începând din 2025
 • Obiectiv 12.1. Cadru legislativ actualizat, care să permită informarea, implicarea și responsabilizarea proprietarului de pădure, în vigoare începând din 2025

De asemenea, în Planul de acțiune pentru implementarea SNP30 (anexa 4 a SNP30) la poziția 2 se planifică elaborarea codului silvic și a legislației subsecvente prin activitatea de Elaborare a modelului de structurare a legislației silvice și a principiilor de reglementare a codului silvic, stabilirea nivelului minim al serviciilor ecosistemice.

Planul de acțiune menționează ca modalitate de implementare a acestei activități externalizarea, menționând ca principali factori interesați: Asociația Administratorilor de Păduri, Asociația Forestierilor din România, Asociația producătorilor de Mobilă din România, Academia de Științe Agricole și Silvice; Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Silvicultură Marin Drăcea, Universități, Organizații Non-Guvernamentale.