Comunicate

Concluzii sumare ale consultării preliminare

Deși consultarea preliminară a factorilor interesați a avut un caracter exploratoriu, fără a putea furniza data cu valoare statistică, totuși, rezultatele prelucrării răspunsurilor sunt foarte interesante și utile. Una din întrebările adresate a fost cea legată de structura pe care factorii interesați ar considera ca fiind optimă pentru condițiile specifice ale sectorului silvic din România.

Cea mai mare pondere a respondenților a fost cea a specialiștilor în Silvicultură din Administrarea Silvică de Stat (40%). De altfel, respondenții din sectorul Administrare Silvică de Stat și Administrare Silvică Privată depășesc 50% din ponderea respondenților. A doua cea mai mare categorie a fost reprezentată de Specialiștii Silvici (21%).

Specialiștii în silvicultură, în mod particular cei din sectorul Administrare Silvică de Stat, Administrare Silvică Privată și Consultanții în Domeniul Forestier, alături de Autoritatea Publică centrală au mai degrabă o poziție de susținere a unui cod silvic care să conțină doar principii fundamentale de gestionare a pădurilor și de organizare a sectorului forestier, fiind implementat printr-o legislație subsecventă corespunzătoare principiilor enunțate.

Pe de altă parte, proprietarii, membri ai societății civile și Juriștii au o opinie prin care susțin mai degrabă includerea în codul silvic a unei părți cât mai mari din legislația aplicabilă sectorului forestier, astfel încât legislația subsecventă să fie redusă la minim.

O poziție de mijloc, care susține mai degrabă ca legea primară a sectorului silvic să conțină principii fundamentale, dar să includă, de asemenea, și legile cele mai importante care structurează activitatea sectorului forestier o regăsim la participanții din cercetare și la agenții economici din domeniul exploatării și prelucrării lemnului.

Echipa de proiect mulțumește pe această cale tuturor celor care au contribuit la consultarea preliminară și își exprimă speranța ca același nivel de implicare să se manifeste și la următoarea consultare, cea în care specialiștii se vor putea exprima asupra propunerii de text pentru noul Cod Silvic.