Noul Cod Silvic

 

Proiect de elaborare a studiilor pentru noul Cod silvic
și a modelului de structurare a legislației silvice subsecvente

Despre proiect

În contextul prevederilor Strategiei Naționale pentru Păduri 2030 și a Programului Național de Redresare și Reziliență, elaborarea unui nou Cod Silvic este un obiectiv extrem de important, creând fundamentul legislativ necesar pentru implementarea unor proiecte și activități menite să modernizeze silvicultura românească și să o alinieze la noile provocări ce stau în fața sa. Modificarea acestui important act legislativ atrage după sine nevoia de a revizui și restructura întreaga legislație subsecventă pentru a crea astfel un cadru legislativ suplu, complet și coerent.

Mai multe detalii

Obiective

 

Evaluarea legislației intrate în vigoare după anul 2020
Consultarea factorilor interesați privind noul Cod silvic și structura legislației subsecvente
Elaborarea proiectului noului Cod silvic și acordarea sprijinului în vederea finalizarii și adoptarii acestuia
Elaborarea structurii legislației silvice subsecvente și recomandări pentru finalizarea și adoptarea acesteia
Mai multe detalii

Echipa de proiect

Proiectul noului Cod Silvic este realizat de o echipă formată din specialiști provenind din trei instituții prestigioase, care s-au asociat pentru a furniza cea mai bună expertiză silvică.

Mai multe detalii
Echipa de proiect

Lansarea proiectului

Tanczos Barna, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Ioan Abrudan, Rectorul Universității Transilvania - Brașov
Ciprian Palaghianu, Decanul Facultății de Silvicultură Suceava
Șerban Davidescu, Director general al INCDS "Marin Drăcea"